Biuletyn Indormacji Publicznej Biuletyn Indormacji Publicznej

Wzory dyplomów

Uwagi
  • wzorzec dyplomu ukończenia studiów Uczelnia Łazarskiego zacznie stosować z dniem 11 lipca 2021 r. jako datą wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego
  • datą rozpoczęcia wydawania dokumentu publicznego danego wzoru jest 11 lipca 2021 r.
  • ważność dokumentu publicznego – ważny bezterminowo
  • wytwórca – PWPW S.A. – Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Warszawa
  • nakład – zależny od liczby absolwentów w trakcie obowiązywania wzorca
  • wykaz oznaczeń indywidualnych - typograficzna, siedmiocyfrowa, aktywna w UV seria dwuliterowa na blankiecie naniesiona przez wytwórcę typu AA 1234567 oraz indywidualny numer dyplomu w formacie pięciocyfrowego nadruku w kolorze czarnym.

Utworzono: 07.07.2021
Ostatnia modyfikacja: 07.07.2021