Biuletyn Indormacji Publicznej Biuletyn Indormacji Publicznej

Zarządzenie nr 3/2021 Prezydenta Uczelni Łazarskiego z dnia 25.02.2021 r. w sprawie wysokości opłat czesnego dla studentów rozpoczynających studia na kierunku Aviation Law and Professional Pilot Licence/ Prawo lotnicze z pilotażem na Wydziale Prawa i Administracji w roku akademickim 2021/2022 w Uczelni Łazarskiego


Utworzył: Renata Załęcka (01.03.2021)
Ostatnia modyfikacja: Karol Piotrowski (15.03.2021)