Biuletyn Indormacji Publicznej Biuletyn Indormacji Publicznej

Zarządzenie nr 4/2020 Prezydenta UŁa z dnia 19.02.2020 w sprawie wysokości opłat czesnego dla studentów rozpoczynających studia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania, Wydziale Prawa i Administracji z wyłączeniem kierunku prawo lotnicze z pilotażem w roku akademickim 2020/2021


Utworzył: (09.03.2020)
Ostatnia modyfikacja: Karol Piotrowski (09.03.2020)