Biuletyn Indormacji Publicznej Biuletyn Indormacji Publicznej

Zarządzenie nr 5/2022 Prezydenta Uczelni Łazarskiego z dnia 16.03.2022 r. w sprawie rodzajów i wysokości opłat pobieranych przez Uczelnię, których nie pokrywa czesne oraz opłat pobieranych z innych tytułów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023


Utworzył: Renata Załęcka (01.03.2021)
Ostatnia modyfikacja: 01.03.2021