Biuletyn Indormacji Publicznej Biuletyn Indormacji Publicznej

Zarządzenie nr 7 z dnia 02.04.2019 w sprawie rodzajów i wysokości opłat pobieranych przez Uczelnię, których nie pokrywa czesne oraz opłat pobieranych z innych tytułów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020 w Uczelni Łazarskiego oraz w sprawie określenia warunków uiszczania opłat związanych z odbywaniem studiów


Utworzył: (29.04.2019)
Ostatnia modyfikacja: (11.07.2019)