Biuletyn Indormacji Publicznej Biuletyn Indormacji Publicznej

Zarządzenie nr 7/2022 Prezydenta Uczelni Łazarskiego z dnia 12.04.2021 r. w sprawie wysokości i zasad przyznawania zniżek w czesnym od roku akademickiego 2022/2023


Utworzył: Renata Załęcka (01.03.2021)
Ostatnia modyfikacja: Karol Piotrowski (29.04.2022)