Biuletyn Indormacji Publicznej Biuletyn Indormacji Publicznej

Zarządzenie nr 9/2020 Prezydenta UŁa z dnia 2.04.2020 w sprawie wysokości opłat związanych z odbywaniem studiów dla specjalności Zarządzanie w branży gier video/Video Games Management na kierunku zarządzanie w roku akademickim 2020/2021


Utworzył: (22.04.2020)
Ostatnia modyfikacja: Karol Piotrowski (23.04.2020)