Biuletyn Indormacji Publicznej Biuletyn Indormacji Publicznej

Zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów przeprowadzonych poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych - WPiA


Utworzył: Karol Piotrowski (26.06.2020)
Ostatnia modyfikacja: 26.06.2020