Biuletyn Indormacji Publicznej Biuletyn Indormacji Publicznej

Władze

Rektor prof. dr hab. Maciej Rogalski

Rektor

Prorektor ds. współpracy międzynarodowej dr Tomasz Braun

Prorektor ds. współpracy międzynarodowej

Prezydent Juliusz Madej

Prezydent

Wiceprezydent ds. operacyjnych dr Mieczysław Błoński

Wiceprezydent ds. operacyjnych

Dziekan WPiA dr hab. Anna Konert

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

P.O. Dziekana Wydziału Medycznego dr hab. Paweł Olszewski

P.O. Dziekana Wydziału Medycznego

Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego dr Małgorzata Gałązka-Sobotka

Dyrektor Studium Języków Obcych Agnieszka Sycińska

Dyrektor Studium Języków Obcych

Sekretarz Uczelni Krystyna Fórmaniak

Sekretarz Uczelni

Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania dr Martin Dahl

Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. naukowych i operacyjnych dr Adrian Chojan

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. naukowych i operacyjnych

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. studiów walidowanych dr hab. Krzysztof Łazarski

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. studiów walidowanych

Artur Wojno
Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. studenckich mgr Artur Wojno

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. studenckich

Dyrektor Studiów Niewalidowanych Anglojezycznych mgr Karol Jene

Dyrektor Studiów Niewalidowanych Anglojezycznych

Pełnomocnik Dziekana ds. programowych mgr Mateusz Kuliński

Pełnomocnik Dziekana ds. programowych


Utworzył: (25.09.2018)
Ostatnia modyfikacja: Krzysztof Świderski (19.11.2018)