Biuletyn Indormacji Publicznej Biuletyn Indormacji Publicznej

Władze

dr hab. Maciej Rogalski

Rektor Uczelni Łazarskiego, Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego

dr Tomasz Braun

Prorektor ds. współpracy międzynarodowej, Przewodniczący Rady Ekspertów Uczelni Łazarskiego

Juliusz Madej

Prezydent

dr Mieczysław Błoński

Wiceprezydent ds. operacyjnych

dr hab. Anna Konert

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

dr Paweł Olszewski

Dziekan Wydziału Medycznego

Dyrektor Instytutu IZWoZ dr Małgorzata Gałązka-Sobotka

Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego, Kierownik Katedry Zarządzania i Marketingu, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, Dyrektor Programu MBA w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego

Agnieszka Sycińska

Dyrektor Studium Języków Obcych

Krystyna Fórmaniak

Sekretarz Uczelni


Utworzył: (25.09.2018)
Ostatnia modyfikacja: Michał Fórmaniak (19.11.2018)