Biuletyn Indormacji Publicznej Biuletyn Indormacji Publicznej

Władze

dr hab. Maciej Rogalski

dr Tomasz Braun

Prorektor ds. współpracy międzynarodowej, Przewodniczący Rady Ekspertów Uczelni Łazarskiego

Juliusz Madej

Prezydent

dr Mieczysław Błoński

Wiceprezydent ds. operacyjnych

dr hab. Anna Konert

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

dr hab. Paweł Olszewski

Dziekan Wydziału Medycznego

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka

Agnieszka Sycińska

Dyrektor Studium Języków Obcych

Krystyna Fórmaniak

Sekretarz Uczelni

dr Martin Dahl

Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania

dr Adrian Chojan

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. naukowych i operacyjnych

dr hab. Krzysztof Łazarski

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. studiów walidowanych

Artur Wojno
dr Artur Wojno

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania

mgr Karol Jene

Dyrektor Studiów Niewalidowanych Anglojezycznych

mgr Mateusz Kuliński

Pełnomocnik Dziekana ds. programowych


Utworzył: (25.09.2018)
Ostatnia modyfikacja: Krzysztof Świderski (19.11.2018)