Biuletyn Indormacji Publicznej Biuletyn Indormacji Publicznej

Władze

dr hab. Maciej Rogalski

Rektor Uczelni Łazarskiego, Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego

dr Tomasz Braun

Prorektor ds. współpracy międzynarodowej, Przewodniczący Rady Ekspertów Uczelni Łazarskiego

Juliusz Madej

Prezydent

dr Mieczysław Błoński

Wiceprezydent ds. operacyjnych

Kierownik programu dr hab. Anna Konert

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

dr hab. Paweł Olszewski

Dziekan Wydziału Medycznego

Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego – akademickiego think-tanku zajmującego się badaniami i analizami w sektorze ochrony zdrowia dr Małgorzata Gałązka-Sobotka

Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego – akademickiego think-tanku zajmującego się badaniami i analizami w sektorze ochrony zdrowia

Agnieszka Sycińska

Dyrektor Studium Języków Obcych

Krystyna Fórmaniak

Sekretarz Uczelni


Utworzył: (25.09.2018)
Ostatnia modyfikacja: Michał Fórmaniak (19.11.2018)