Biuletyn Indormacji Publicznej Biuletyn Indormacji Publicznej

Władze

Rektor prof. dr hab. Maciej Rogalski

Rektor

Prorektor ds. współpracy międzynarodowej dr Tomasz Braun

Prorektor ds. współpracy międzynarodowej

Wiceprezydent Juliusz Madej

Wiceprezydent

Wiceprezydent ds. operacyjnych dr Mieczysław Błoński

Wiceprezydent ds. operacyjnych

Dziekan WPiA dr hab. Anna Konert

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

P.O. Dziekana Wydziału Medycznego dr hab. Paweł Olszewski

P.O. Dziekana Wydziału Medycznego

Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego dr Małgorzata Gałązka-Sobotka

Dyrektor Studium Języków Obcych Agnieszka Sycińska

Dyrektor Studium Języków Obcych

Sekretarz Uczelni Krystyna Fórmaniak

Sekretarz Uczelni

Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania dr Martin Dahl

Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. naukowych i operacyjnych, Dyrektor Programu Stosunki Międzynarodowe - studia polskojęzyczne dr Adrian Chojan

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. naukowych i operacyjnych, Dyrektor Programu Stosunki Międzynarodowe - studia polskojęzyczne

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. studiów walidowanych, Dyrektor Programu International Relations - studia anglojęzyczne dr hab. Krzysztof Łazarski

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. studiów walidowanych, Dyrektor Programu International Relations - studia anglojęzyczne

Artur Wojno
Dyrektor Centrum E-Learningu mgr Artur Wojno

Management Program Director - english language studies mgr Karol Jene

Management Program Director - english language studies


Utworzył: (25.09.2018)
Ostatnia modyfikacja: Krzysztof Świderski (19.11.2018)