Biuletyn Indormacji Publicznej Biuletyn Indormacji Publicznej

BIP

Jesteśmy ośrodkiem naukowo-dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia, kierując się zasadą universitas magistrorum et scholarium.

Zgodnie z tym założeniem uczelnia to wspólnota nauczających i studiujących. Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Dlatego grono naszych wykładowców to ponad 250 najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie gospodarki, polityki i prawa. Szczycimy się zarówno uznanymi nazwiskami w świecie naukowym, jak i specjalistami - praktykami ze sfery biznesu. Dzięki temu umożliwiamy wszechstronny rozwój, który tak jak w początkach tradycji szkolnictwa wyższego, daje naszym adeptom kompleksowe przygotowanie w wybranej dziedzinie. Profil kształcenia i prowadzonych badań dostosowujemy natomiast do wymagań współczesnego świata z naciskiem na kształtowanie kompetencji zawodowych.

  • Dzięki naszej znakomitej kadrze i dbałości o najwyższą jakość nauczania od lat utrzymujemy się w czołówce najważniejszych rankingów w Polsce.

  • Jesteśmy najlepszą polską uczelnią w międzynarodowym rankingu U-Multirank przygotowywanym na zlecenie Komisji Europejskiej. Ponadto znajdujemy się prestiżowym gronie 8% najwyżej ocenionych uczelni z całego świata.

  • Według prestiżowego rankingu Perspektyw jesteśmy na 3. miejscu wśród niepublicznych uczelni magisterskich. Od dwóch lat utrzymujemy mocną 3. pozycję wśród wszystkich uczelni niepublicznych magisterskich w kraju.

  • Wydział Prawa i Administracji nieprzerwanie od 10 lat jest liderem prestiżowego rankingu wydziałów prawa "Dziennika Gazety Prawnej".

  • Nasz Wydział Ekonomii plasuje się na I miejscu ratingu magazynu Brief mierzącego przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy.

Uczelnia Łazarskiego

ul Świeradowska 43
02-662 Warszawa

e-mail: uczelnia@lazarski.edu.pl
tel.: centrala +48 22 54 35 430
www: www.lazarski.pl

Dane redakcji

Renata Załęcka

ul Świeradowska 43
02-662 Warszawa

e-mail: bip@lazarski.edu.pl
www: bip.lazarski.pl


Utworzył: Michał Fórmaniak (25.09.2018)
Ostatnia modyfikacja: Renata Załęcka (20.11.2018)