Biuletyn Indormacji Publicznej Biuletyn Indormacji Publicznej

Zarządzenie nr 11/2020 Prezydenta Uczelni Łazarskiego z dnia 20.04.2020 w sprawie rodzajów i wysokości opłat pobieranych przez Uczelnię, których nie pokrywa czesne oraz opłat pobieranych z innych tytułów dla studentów rozpoczynających studia w roku 2020/2021


Utworzył: (11.05.2020)
Ostatnia modyfikacja: Karol Piotrowski (11.05.2020)