Biuletyn Indormacji Publicznej Biuletyn Indormacji Publicznej

Zarządzenie nr 5/2021 Prezydenta Uczelni Łazarskiego z dnia 31.03.2021 r. w sprawie rodzajów i wysokości opłat pobieranych przez Uczelnię, których nie pokrywa czesne oraz opłat pobieranych z innych tytułów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022


Utworzył: Renata Załęcka (01.03.2021)
Ostatnia modyfikacja: Karol Piotrowski (21.04.2021)