Biuletyn Indormacji Publicznej Biuletyn Indormacji Publicznej

Zarządzenie nr 6/2019 Prezydenta UŁa z dnia 02.04.2019 w sprawie wysokości i zasad przyznawania zniżek w czesnym od roku akademickiego 2019/2020


Utworzył: (10.04.2019)
Ostatnia modyfikacja: Krzysztof Świderski (30.09.2019)