Biuletyn Indormacji Publicznej Biuletyn Indormacji Publicznej

Zarządzenie nr 6/2021 Prezydenta Uczelni Łazarskiego z dnia 31.03.2021 r. w sprawie wysokości i zasad przyznawania zniżek w czesnym od roku akademickiego 2021/2022


Utworzył: Renata Załęcka (01.03.2021)
Ostatnia modyfikacja: Karol Piotrowski (21.04.2021)