Biuletyn Indormacji Publicznej Biuletyn Indormacji Publicznej

Zarządzenie nr 7/2020 Prezydenta UŁa z dnia 25.03.2020 w sprawie wysokości i zasad przyznawania zniżek w czesnym od roku akademickiego 2020/2021


Utworzył: (30.03.2020)
Ostatnia modyfikacja: Karol Piotrowski (23.04.2020)