Biuletyn Indormacji Publicznej Biuletyn Indormacji Publicznej

Zarządzenie nr 7/2021 Prezydenta Uczelni Łazarskiego z dnia 14.04.2021 r. w sprawie wysokości i zasad przyznawania zniżek w opłatach za Seminarium Doktoranckie Nauk Prawnych w Uczelni Łazarskiego


Utworzył: Renata Załęcka (01.03.2021)
Ostatnia modyfikacja: Karol Piotrowski (21.04.2021)